Norsk

Fader vår. Du som er i himmelen.


La ditt navn vaere hellig.
La ditt rike komme pa jorden.
La din vilje rade i himmel som og på jorden.
Gi oss idag vårt daglige brød,
og forlat oss vår skyld
som vi forlater våre skyldnere,
og led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, makten og æren i evighet.

Amen.