Bosanski

Oçe naæ, koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje! Doåi kraljevstvo Tvoje!
Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji!
Kruh naæ svagdanji daj nam danas!
I otpusti nam duge naæe,
kako i mi otpuætamo du¦nicima svojim!
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla,
jer je Tvoje kraljevstvo,
sila i slava, zauvijek.
Amen.