Dansk

Vor Fader, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje på jorden,
som den sker i Himmelen;
giv os i dag vort daglige brød;
og vorlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
og led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.