Eesti

Meie Isa, kes oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas nõnda ka maa peal;
meie igapäevast leiba anna meile tänapäev,
ja anna meile andeks meie võlad,
nônda kui meie andeks anname oma võlglastele;
ja ära saada meid mitte kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Sest Sinu on riik ja vägi ja au
igavesti.

Aamen!