Lietuvių

Teve Musu kuris esi dangujè!


Teesie šveñtas tàvo vardas,
teateinie tàvo karalyste,
Teesie tàvo valià
kaip danguje, taip ir zemeje.
Kasdienes musu dúonos dúok mùms šiañdien
ir atlèisk mums musu kaltès,
kaip ir mes atleidziame sàvo kaliniñkams.
Ir neléisk musu gùndyti,
bèt gélbek mùs nuo pikto.

Amen