Gàidhlig

Ár nAthair atá ar neamh,
bíodh dʼainm á naomhú,
bíodh do ríocht ag teacht,
bíodh do thoil á déanamh
ar an talamh mar atá ar neamh.
Tabhair dúinn inniu ár n‑arán laethúil;
Agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar atá maite againn dár bhféichiúnaithe;
Agus ná lig sinn i gcathú
Ach saor sinn ó olc.