Albowiem Twoje jest królestwo
i moc
i chwała
na wieki wieków.
Amen

Panie, kim ja w ogóle jestem. Jestem zbyt mały, by z tobą rozmawiać.

Ty jesteś wszechmogący, wielki, wszystko trzymasz w swoich dłoniach.

Ty jesteś Panem wszystkich czasów i światów.

Dziękuję Ojcze, że przejmujesz się takim małym robaczkiem jak ja.

Amen.