Niech będzie wola Twoja,
jak w niebie tak i na ziemi

Kim jestem, żeby mieć jakikolwiek wpływ na losy świata. Moje wpływy nie sięgają daleko. Nawet moc największych menedżerów czy mężów stanu jest ograniczona. Nikt nie może przeciwstawić się potęgom natury.

Panie, niech będzie wola Twoja...

...ale dlaczego wokół nas jest tyle cierpienia? Czy to TWOJA wola?

Gdyby ludzie byli tobie posłuszni, mógłbyś żyjąc w nich przez nich działać. Panie, przecież nie dajemy ci na to żadnych szans.

Twoja wola dzieje się w nas, przez nas. Panie, żyj we mnie.