Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź królestwo... pojawia się więc od razu pytanie, czy Bóg jeszcze nie panuje. Odpowiedź jest: tak i nie.

Pamiętamy Jana Chrzciciela. Często wypowiadał słowa: "Nawróćcie się, nawróćcie się, przybliżyło się Królestwo Boże".

Bóg dał swojemu stworzeniu wolną rękę i dopiero przy końcu czasów, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, ostatecznie ustanowi swoje panowanie.

Ojcze - niech Jezus wkrótce powróci!